صدور حکم اعدام و حبس برای هوشمند علیپور و محمد استادقادر...

ماف نیوز: هوشمند علیپور از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده و محمد استادقادر هم به پنج سال حبس محکوم شد. این افراد در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷ در سقز بازداشت و روز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ از بابت اتهام "بغی" محاکمه شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

هوشمند علیپور و محمد استادقادر در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه...

ماف نیوز: دو متهم سیاسی به نامهای هوشمند علیپور و محمد استادقادر با حضور وکیل در دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند. این افراد در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷ در سقز بازداشت و بعدها از بابت اتهام "بغی" تفهیم اتهام شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...

هوشمند علیپور و محمد استادقادر از زندان سقز به سنندج منتقل ش...

ماف نیوز: هوشمند علیپور و محمد استادقادر جهت حضور در دادگاه، از زندان سقز به سنندج منتقل شدند. اتهام آنها هنگام بازداشت «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هژار علیپور برادر هوشمند علیپور، با تایید این خبر گفت: ...

هوشمند علی‌پور و محمد استادقادر پس از سه ماه به زندان سقز من...

ماف نیوز: پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت هوشمند علیپور و محمد استاد قادر، این دو زندانی سیاسی روز ۲۸ آبان ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شدند. خانواده آنها طی این مدت فقط یک بار در آبان‌ماه امسال در محل بازداشتگاه ...