۲۳ روز بی خبری از دو شهروند بازداشتی توسط نیروهای وزارت اطلا...

ماف نیوز: دو تن از اهالی شهرهای سردشت و سقز از ۲۳ روز پیش در سقز بازداشت شده و در وضعیت مبهمی به سر می‌برند. آنها به «عضویت در یکی از احزاب کُردی» متهم هستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، «هوشمند علیپور» از اهالی ...