سه شهروند از سوی اداره‌ی اطلاعات شهرستان مریوان مورد بازجویی...

ماف نیوز: سه شهروند از اهالی مریوان به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار شدند و به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه 7 خرداد 1399، سه شهروند از اهالی روستای نی از توابع شهرستان ...