آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان همزمان با استمرار بازد...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ در مریوان با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند و همزمان از سه شهروند بازداشت‌شده‌ی دیگر در این شهرستان اطلاع دقیقی به دست نیامده است. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان همزمان با بازداشت یک ش...

ماف نیوز: همزمان با بازداشت یک شهروند در شهرستان مریوان، دو شهروند دیگر با تودیع وثیقه آزاد شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، قبل از ظهر ۲۸ آبان ۱۳۹۷، یک شهروند از ...