محکومیت متهم ردیف اول مکتب فرش و گلیم کرمانشاه به حبس و رد م...

ماف نیوز: متهمان پرونده‌ی مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاه از سوی دادگاه محاکمه شدند و متهم ردیف اول به حبس و رد مال محکوم گردید. متهمان دوم و سوم این پرونده نیز تبرئه شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از منابع دولتی، سه اتهام متهم ...