یک بازداشتی در اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: یک بازداشتی اخیر شهرستان اشنویه به صورت موقت آزاد شد. اتهام مطروحه علیه وی «همکاری با یکی از احزاب کُردی» بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، «محمد سوره» کوهنورد کرمانشاهی با تودیع وثیقه در اشنویه آزاد شد. تلگرام ماف نیوز روز جمعە ...