مرگ و مصدومیت چهار کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر، چالدران و ا...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در مرز حاج عمران جان خود را از دست داده و در دو حادثه‌‌ی دیگر هم در مرز پیرانشهر و ارومیه دو تن زخمی شدند. همزمان یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ماکو گرفتار برف ...