محکومیت یک شهروند به حبس همزمان با آزادی سه شهروند بازداشتی ...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده به نامهای محمد شیخکانلو، رزگار امینی و محمد فقی‌زاده به صورت جداگانه با اتمام بازجوییها از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه آزاد شدند. همزمان یک شهروند به نام موسی یوسفی از سوی دادگاه انقلاب مریوان به یک سال حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و ...