محکومیت هفت شهروند از اهالی ربط سردشت به هفده سال و نیم حبس...

ماف نیوز: هفت شهروند از اهالی شهر ربط و روستاهای اطراف آن از سوی دادگاه انقلاب سردشت جمعا به هفدە سال و نیم زندان محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از موکریان، پنج شهروند از اهالی ربط سردشت به نام‌های «جعفر رسول‌پور»، «بهمن دندانساز»، «محمد ...