آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در پاوه با تودیع وثیقه همزمان با...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پاوه با تودیع وثیقه موقتا از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد. او روز ۲ شهریور سال جاری بازداشت شده بود. همزمان دو شهروند دیگر در همین شهر از سوی اداره‌ی اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

آزادی یک بازداشتی در ارومیه همزمان با بازداشت سه نفر در مریو...

ماف نیوز: یک متهم سیاسی در ارومیه با اتمام بازجوییها، پس از تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد و برای یک تن دیگر هم قرار وثیقه صادر شد. همزمان در شهرستانهای سنندج و مریوان هم سه شهروند بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دستگاه قضایی جهت ...