محمد نورانی زاده از زندان شاهرود آزاد شد...

ماف نیوز: محمد نورانی زاده زندانی سیاسی از زندان شاهرود آزاد شد. وی یک بار آذرماه ۹۹ پس از ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده و پس از پایان مرخصی به زندان بازگشته بود. این شهروند اهل بوکان، خردادماه ٩۶ توسط دادگاه نظامی ارومیه به ۶ سال تبعید ...

محمد نورانی‌زاده مجددا به زندان شاهرود بازگشت...

ماف نیوز: محمد نورانی زاده پس از پایان مرخصی استعلاجی مجددا به زندان شاهرود بازگشت. وی آذرماه ۹۹ پس از ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند اهل بوکان، خردادماه ٩۶ توسط دادگاه نظامی ارومیه به ۶ سال تبعید به شهرستان شاهرود محکوم شد و پس ...