مریوان؛ سه شهروند از سوی اداره‌ی اطلاعات مورد بازجویی قرار گ...

ماف نیوز: سه شهروند از اهالی مریوان به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار شدند و به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ٢٨ فروردین ١٤٠٠ ، سه شهروند از اهالی روستای نی از توابع ...

سه شهروند از سوی اداره‌ی اطلاعات شهرستان مریوان مورد بازجویی...

ماف نیوز: سه شهروند از اهالی مریوان به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار شدند و به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه 7 خرداد 1399، سه شهروند از اهالی روستای نی از توابع شهرستان ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: حمید پروازه و محمد پروازه از اهالی شهرستان مریوان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ «محمد پروازه» ۲۱ ساله فرزند حسین و روز شنبه ۱۳ بهمن هم «حمید پروازە» ۲۸ ساله فرزند محمد از اهالی ...

دو شهروند بازداشت‌شده از اطلاعات سنندج به زندان مریوان منتقل...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان مریوان، با اتمام بازجوییها از بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان مریوان منتقل شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، دو‌ ...

بازداشت یک شهروند در مریوان همزمان با انتقال یک بازداشتی به ...

ماف نیوز: انتقال یک شهروند بازداشت‌شده‌ی مریوانی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان عمومی مریوان همزمان شد با بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی. اتهام مطروحه علیه این افراد مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه یکشنبه ۲۷ ...

آزادی یک بازداشتی در مریوان همزمان با بازداشت پنج شهروند در ...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده در شهرستان مریوان با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان یک شهروند دیگر در این شهرستان بازداشت شد. در سنندج هم چهار فعال مدنی و محیط زیستی بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، «کاروان احمدی» ۲۶ ساله ...