محمد کریمی فعال کارگری از زندان بوکان آزاد شد...

ماف نیوز: محمد کریمی فعال کارگری پس از سیزده ماه حبس، از زندان بوکان آزاد شد. او با اتهامات «عضویت در کمیته هماهنگی» و «شرکت در مجمع عمومی این تشکل در سال ۹۱ در شهر کرج» به تحمل سه سال حبس تعزیزی محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...