یک کولبر در مناطق مرزی سردشت زخمی شد...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت در جریان شلیک مستقیم نیروی زمینی سپاه پاسداران از ناحیه‌ی پا زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای سپاه پاسداران در منطقه‌ی مرزی بیوران از توابع شهرستان سردشت بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه ...