مختار صالحی زندانی سیاسی کرد از زندان اوین آزاد شد...

ماف نیوز: مختار صالحی زندانی سیاسی از اهالی سنندج با اعزام به مرخصی متصل به آزادی، از زندان اوین آزاد شد. او هفت سال و نیم پیش بازداشت و نهایتا به اتهام همکاری با دولت اسراییل به ۹ سال حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...