محکومیت یک کودک-مجرم در سنندج به اعدام همزمان با محکومیت یک ...

ماف نیوز: شایان سعیدپور کودک-مجرم محبوس در زندان سنندج در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است. همزمان حکم قطع انگشتان دست برای یک ...