یک زندانی سیاسی در سنندج اعدام شد

ماف نیوز: حکم اعدام یک زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج به نام «مرتضی رحمانی» دو روز پس از انتقال به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، اجراء شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، صبح روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، مرتضی رحمانی که ...

انتقال زندانی سیاسی در سنندج جهت اجرای حکم اعدام...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی محبوس در رندان سنندج به نام «مرتضی رحمانی» جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، صبح روز دوشنبه ۹ مردادماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، مرتضی رحمانی که به اتهام محاربه از طریق «عضویت ...