سنندج؛ انتقال دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام...

ماف نیوز: دو زندانی متهم به قتل عمد جهت اجرای احکام اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبە ۴ مردادماه ۱۳۹۹، دو زندانی متهم به قتل عمد به نامهای "سعید محمدی‌فر" و ”مرتضی پیرخضری“ جهت اجرای احکام اعدام به ...