کولبران و کاسبکاران در انتظار عملی‌شدن وعده‌ی استاندار پیشین...

ماف نیوز: هنوز وعده‌ی استاندار پیشین کرمانشاه برای مرزنشینان مبنی بر بهره‌مندی 23 هزار خانوار از سهمیه‌ی صادرات سوخت، عملی نشده است. وعده‌ی استاندار پیشین را استاندار جدید هم به مرزنشینان این استان داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با گذشت چهار ماه از وعده‌ی اسدالله رازانی استاندار ...