یک کولبر دیگر در مرز ارومیه دچار جراحت شد...

ماف نیوز: شلیک نیروهای مرزبانی ارومیه، جراحت شدید یک کولبر دیگر را در پی داشت. این هشتمین کولبری است که طی سال جاری قربانی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز ارومیه مورد هجوم نیروهای مرزبانی قرار گرفتند که ...

زخمی‌شدن چهار کولبر در پی شلیک نیروهای مرزبانی...

ماف نیوز: در نقاط مرزی ارومیه، یک کولبر بعد از شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شد. همزمان سه کولبر دیگر نیز در بانه درپی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۳۰ آذر ۱۳۹۶، جمعی از کولبران در منطقه‌ی صومای ...