زخمی‌شدن سه کولبر بر اثر انفجار مین و سقوط از ارتفاع در مناط...

ماف نیوز: دو کولبر در مناطق مرزی بانه و سردشت در پی سقوط از ارتفاع و یک کولبر از اهالی شهرستان روانسر در پی انفجار مین در مرز نوسود به شدت زخمی شدند. به گزارس مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر از ارتفاعات مرزی منتهی به کانی‌زرد سردشت سقوط ...