مرگ و مصدومیت پنج کولبر در روزهای پایانی سال...

ماف نیوز: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ سه کولبر در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی شدند و دو تن دیگر هم در مواجهه با مخاطرات طبیعی جان خود را از دست دادند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، یک کولبر به نام "سیامند خلیلی" ...

  • آخرین خبرها


حق نشر برای مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان محفوظ است.
از طریق ایمیل زیر می‌توانید با ما ارتباط برقرار کنید؛
info@mafnews.de
  • وبسایتهای چند سازمان حقوق بشری