انتقال دو زندانی جهت اعدام در ارومیه همزمان با اعدام دو زندا...

ماف نیوز: دو زندانی متهم به قتل عمد در ارومیه جهت اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. همزمان در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه دو زندانی محکوم به قصاص اعدام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، دو زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل ...