هشت ماه حبس برای اجلال قوامی و احضار یک‌ روزنامه‌نگار دیگر، ...

ماف نیوز: یک روزنامه‌نگار طی احضاریه‌ای به شعبه‌ی اول دادگاه کیفری سنندج احضار گردید. یک روزنامه‌نگار دیگر هم در همین شهر به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین جلسه‌ی دادگاه یک زندانی سیاسی از اهالی استان کرمانشاه و دو زندانی بلوچ در دادگاه انقلاب زاهدان برگزار شد. حکم اعدام ...