یک کولبر قطع عضو شد و یک تن هم دچار قطعی نخاع گردید...

ماف نیوز: یک کولبر پیرانشهری که در پی انفجار مین دچار جراحت شده بود، دچار قطع عضو شد. همزمان یک کولبر سردشتی هم در اثر سقوط از ارتفاع دچار قطعی نخاع شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، «مصطفی احمدپور» ٢١ ساله فرزند ...