مصطفی ایلخانی‌زاده از زندان بوکان آزاد شد...

ماف نیوز: مصطفی ایلخانی‌زاده، نویسنده و مدیر مسئول بازداشت‌شده‌ی موسسه‌ی فرهنگی آموزشی ادب از زندان بوکان آزاد شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از مدتی به زندان بوکان منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماە ...

مصطفی ایلخانی‌زاده به قرنطینه‌ی زندان بوکان منتقل شد...

ماف نیوز: مصطفی ایلخانی‌زاده، نویسنده و مدیر مسئول موسسه‌ی فرهنگی آموزشی ادب در بوکان به قرنطینه‌ی زندان این شهر منتقل شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "مصطفی ایلخانی‌زاده" نویسنده و مدیر مسئول موسسه فرهنگی و آموزشی "ادب" ...