شلیک نظامیان در استان کرمانشاه جراحت یک کولبر را در پی داشت...

م‍اف نیوز: شلیک نیروهای سپاە پاسداران به سوی جمعی از کولبران در بخش نوسود شهرستان پاوه، جراحت یک کولبر را به دنبال داشت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲٥ اردیبهشت ۱۳۹۷، نیروهای سپاە پاسداران در روستای «هانی‌گرمله» در دهستان سیروان نوسود بە روی کولبران آتش گشودند که ...