بازداشت سه شهروند در مریوان و پاوه همزمان با بازداشت یک تن د...

ماف نیوز: سه شهروند به صورت جداگانه در شهرستانهای پاوه و مریوان با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. همزمان یک کتابفروش که در شهرستان بوکان به دلیل فروش کتاب انجیل به حبس محکوم شده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز ...

بازداشت هشت شهروند در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: هشت شهروند به صورت جداگانه در شهرهای بوکان، ماکو، چالدران، شوط و بازرگان توسط نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی گذشته یک شهروند به نام "فؤاد وکالتی" از اهالی شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از ...