یک کولبر در مناطق مرزی ارومیه در اثر سرمازدگی جان خود را از ...

ماف نیوز: یک کولبر در مرزهای ارومیە در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد. این ششمین کولبری است که طی پنج روز گذشته در مناطق مرزی کشته و یا زخمی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه ٤ آبان ۱۳۹۷، یک کولبر به نام «مظفر حسینی» ...