بازداشت پنج تن در شهرهای مختلف همزمان با آزادی یک شهروند دیگ...

ماف نیوز: دو فعال کارگری در شهرستان کرمانشاه بازداشت شدند. انتقال یک شهروند سردشتی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه هم همزمان شد با آزادی یک شهروند دیگر از اهالی همین شهرستان. همچنین در پاوه و مریوان دو شهروند از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت گردیدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...