بازجویی از چهار شهروند در پاوه، ایلام و ارومیه به علت "...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان پاوه به علت "شهید" خطاب‌نکردن قاسم سلیمانی از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته و پس از تعهد آزاد شدند. در شهرستانهای ارومیه و ایلام هم دو شهروند دیگر به همین اتهام مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

بازداشت دومین فعال رسانه‌ای در استان کرمانشاه طی دو هفته...

ماف نیوز: یک فعال رسانه‌ای در شهرستان پاوه به دنبال منعکس‌کردن خبر ایجاد مزاحمت شماری از نیروهای لباس شخصی برای یک خانواده، به دستور دادستانی این شهر بازداشت شد. دوازده روز ‌پیش هم یک خبرنگار دیگر در کرمانشاه بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه ۱۶ ...