معوقه ی پنج ماهه ی کارگران شهرداری اشنویه...

  ماف نیوز: بخشی از کارگران فضای سبز شهرداری اشنویه از پنج ماه پیش هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.    به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دست کم ۲۴ تن از کارگران فضای سبز شهرداری اشنویه، پنج ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.    یکی از کارگران فضای سبز اشنویه که نخواست ...