بازداشت دو فعال مدنی در شهرستان کامیاران از سوی نیروهای امنی...

ماف نیوز: مسئول شعبه‌ی انجمن فرهنگی "نوژین" در شهرستان کامیاران و یکی دیگر از اعضای این انجمن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش ماف نیوز، انجمن نوژین اعلام کرد: روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸، "سیروان ابراهیمی" مسئول شعبه‌ی انجمن فرهنگی "نوژین" و یکی از مدرسین زبان کردی در این ...