بازداشت سه شهروند در ارومیه و مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی ارومیه و دو شهروند از اهالی شهرستان مریوان به صورت جداگانه در شهرهای محل سکونتشان به اتهام حمل و نگهداری پرچم اقلیم کردستان عراق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ...