آزادی شماری از بازداشتیهای تجمعات چند روز گذشته همزمان با اد...

ماف نیوز: بازداشت‌شدگان چند روز پیش مریوان با تودیع وثیقە آزاد شده‌ و در شهرهای کامیاران، ماکو و بوکان هم چند تن دیگر بازداشت شدند. بازداشت این افراد مرتبط با شکل‌گیری تجمعات پراکنده‌ای بود که در محکومیت حملات ارتش ترکیه در شهر عفرین سوریه صورت گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و ...