آزادی یک متهم سیاسی با اتمام دوران محکومیت از زندان مشهد...

ماف نیوز: منصور فرج‌زاده از اهالی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی، از زندان مشهد آزاد شد. وی با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج ماه حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸، “منصور فرج‌زاده” ۳۰ ساله فرزند ...

یک متهم سیاسی در قوچان بازداشت و به زندان منتقل شد...

ماف نیوز: منصور فرج‌زاده از اهالی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی که با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج ماه حبس محکوم شده بود، جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸، "منصور فرج‌زاده" ۳۰ ...

محکومیت چهار شهروند کرد با اتهامات سیاسی به دو سال و نیم حبس...

ماف نیوز: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چهار شهروند را در شهرهای قوچان و پیرانشهر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام مجموعا بە تحمل دو سال و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «منصور فرج‌زاده» ۲۹ ساله فرزند رجب به اتهام همکاری با یکی ...