دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه؛ محکومیت سه شهروند به ۱۰ سال و چهار...

ماف نیوز: دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه احکام دو فعال مدنی به نامهای خلیل اسدی و مهدی ابدالی از اهالی این شهر را به ترتیب به سه ماه و یک روز و یک ماه حبس تعزیری کاهش داد. این افراد روز ۲۵ بهمن ۹۸ به ترتیب به شش سال و نیم و ...

برگزاری جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات چهار متهم سیاسی در کرمانشاه...

ماف نیوز: جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات چهار متهم سیاسی در دادگاه انقلاب کرمانشاه برگزار شد. این افراد در اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری در کرمانشاه بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، چهار متهم سیاسی به نامهای "صحبت امیدی"، "مهدی ...