یازدهمین روز اعتصاب غذای یک زندانی در زندان ارومیه...

ماف نیوز: مهدی طاها، زندانی محبوس در بند ۱۴ زندان ارومیه که اکنون ششمین سال از حبس ۱۵ ساله خود را طی می‌کند، از یازده روز پیش در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ...