سه نوجوان در شهرستان بانه بازداشت شدند...

ماف نیوز: سه نوجوان هفده ساله به صورت جداگانه در شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی آخر آذرماه ۱۳۹۷، «میلاد رحیمی» هفده ساله از اهالی شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ...