احضار یک فعال مدنی به دادگاه انقلاب کرمانشاه همزمان با ادامه...

ماف نیوز: در روزهای آینده‌ جلسه‌ی دادگاه یک فعال مدنی در دادگاه انقلاب کرمانشاه برگزار خواهد شد. همزمان یک شهروند بازداشت‌شده در سنندج و یک تن دیگر در کامیاران به صورت موقت آزاد شدند و چهار شهروند هم همچنان تحت بازجویی هستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...