آزادی شش بازداشتی در شهرهای مختلف، ادامه‌ی بازداشت دو شهروند...

ماف نیوز: عثمان سیلکه از اهالی اشنویه و آکام قادری از اهالی بوکان، پس از اتمام بازجوییها به صورت موقت از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شدند. همزمان چهار فعال کارگری محبوس در زندان کامیاران به نامهای شاهو صادقی، آرام محمدی، مهرداد صبوری و امید احمدی هم به صورت زودهنگام آزاد ...

سه فعال کارگری در کامیاران جهت اجرای حکم به زندان منتقل شدند...

ماف نیوز: سه شهروند کامیارانی که اخیرا توسط شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدید نظر بە ریاست مصطفی طیاری مجموعا به دو سال و سه ماه حبس محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به زندان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷، دو فعال ...