محکومیت یک فعال کارگری در سنندج به یک سال حبس و بازداشت یک ش...

ماف نیوز: یک فعال کارگری در سنندج به یک سال حبس محکوم شد و یک شهروند از اهالی قروه‌ هم جهت اجرای حکم چهار سال حبس راهی زندان سنندج شد. همزمان یک‌ زندانی در ارومیه به صورت مشروط و یک‌ معلم بازداشت‌شده در دیواندره به صورت موقت امکان آزادی یافتند. به ...