خودکشی سه شهروند در کرمانشاه، ارومیه و اشنویه...

ماف نیوز: سه شهروند در شهرستانهای کرمانشاه، ارومیه و اشنویه اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷، یک زن به نام «بسی خاتونزاد» از اهالی ارومیه از طریق خوردن قرص به زندگی خود پایان داد. تلگرام ...