بازداشت دو شهروند کرد در گلستان و مازندران...

ماف نیوز: یک شهروند کرد در شهرستان کردکوی از توابع استان گلستان با اتهام "ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بازداشت شد. همزمان یک شهروند کرد هم در شهرستان کلاردشت در استان مازندران با اتهامات نامعلومی بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...