کشته و زخمی‌شدن شش کولبر در مرزهای ارومیه، سردشت و‌ مریوان...

ماف نیوز: دو کولبر در مرزهای ارومیه در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی شدند. یک کولبر از اهالی شهرستان سردشت هم براثر ایست قلبی جان خود را از دست داد. همزمان دو کولبر در مریوان در پی انفجار مین جان خود را از دست دادند و‌ یک تن هم‌ در ...