اعدام دست کم سه متهم به قتل در زندان ارومیه...

ماف نیوز: دستکم سه زندانی که در زندان ارومیه از بابت اتهام “قتل” جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند، اعدام شدند.  به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سحرگاه دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، دست کم سه زندانی به نامهای "ناجی عمرزاده" فرزند عمر از اهالی ...