محکومیت پنج تن به ۱۷۴ ماه حبس همزمان با آزادی یک بازداشتی دی...

ماف نیوز: پنج تن از بازداشتیهای اخیر ارومیه مجموعا به ۱۷۴ ماه حبس محکوم شدند. همزمان یک تن از بازداشتیها با تودیع وثیقه آزاد شد. این افراد در رابطه با تجمعاتی بازداشت شده بودند که ابتدا در اعتراض به گرانی صورت گرفته و سپس با سردادن شعارهایی در مخالفت با ...