سوختگی یاسر شرفی‌پور در رجایی‌شهر و اعتصاب غذای نامِق دِلدِل...

ماف نیوز: نامِق دِلدِل زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم‌پیگیریهای درمانی در خصوص خود و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی در این زندان رجایی شهر و نقض حقوق زندانیان وجوابگو نبودن مسؤلين زندان در برابر خواسته‌ها و مطالبات و حقوق اولیه‌ی زندانیان ...