کارگران نانواییهای کردستان: نان در سفره نداریم...

ماف نیوز: جمعی از کارگران نانوایی‌های کردستان با امضای طوماری خطاب به استانداری، خواهان برآورده شدن مطالبات خود ازجمله افزایش عادلانه دستمزدها و امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، در طوماری که جمعی از کارگران خباز سنندج ...