کرمانشاه؛ سه زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شدند...

ماف نیوز: اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده سه زندانی سیاسی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شدند. ایشان اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده بودند. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری ...